Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 22.04.2019, 07:01

Персональний сайт учителя української мови та літератури Марченко Людмили Іванівни

Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [3]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 47
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Стаття . Використання інтерактивних методів на уроках української мови та літератури.

Кредо інтерактивного навчання :

                           Те, що я чую , я забуваю.

                          Те, що я бачу й чую, я трохи пам ’ ятаю

                          Те, що я чую , бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

                          Те,що я чую, бачу,обговорюю і роблю -

                          я набуваю знань і навчаюсь.

                          Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Світ, у якому ми живемо, стає все складнішим і динамічнішим, тому інтеграція в сучасне суспільство і знаходження свого місця в житті вимагають від кожної людини дедалі більших зусиль і компетенцій.

З 2008 року працюю над проблемою «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури». Ідея інтерактивного навчання нині надзвичайно актуальна, оскільки сьогодення все наполегливіше вимагає пошуку таких форм та методів навчання, впровадження яких сприяло б активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищувало ефективність набуття учнями нових знань, розвивало творчу активність, а також навички колективно злагоджених дій. Активізації навчальної діяльності досягають учителі різними засобами. Одні спрямовують свою увагу на ігрові методики, інші вдаються до різноманітних форм роботи в групах, парах. Треті використовують проектні методи. Але усі ці засоби належать до системи інтерактивного навчання, метою якого є модифікація навчально-виховного процесу.

Інтерактивний (з англ. inter - взаємний, act - діяти) - здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання - спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання полягає  в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учнів. Це взаємонавчання (групове, колективне, навчання у співпраці), де вчитель і учні є рівноцінними суб'єктами навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь і навичок, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Під час такого навчання діти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати зважені рішення.

        Проаналізувавши сучасні освітні технології,  для реалізації проблеми розвитку позитивної мотивації до вивчення мови я вирішила обрати інтерактивну технологію, теоретичні  та методичні засади якої було розроблено О. Пометун та Л. Пироженко. Також зверталася до досвіду вчених та вчителів, які розробляли і використовували у своїй роботі інтерактивні технології : О. Ісаєва, А. Мартинець, Н. Суворова, Г. Сиротинко, Є. Ільїн, Ш. Амонашвіллі, С. Лисенкові, В. Шаталов, В. Сухомлинський.

                Під час організації навчально-виховного процесу використовую різноманітні методи, прийоми, форми роботи, які розвивають позитивну мотивацію до навчання мови.

        Починаючи урок, велику увагу приділяю саме етапу мотивації навчальної діяльності, стараюся сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до теми уроку. На цьому етапі використовую прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, інтерес до змісту знань та процесу їх отримання. Майже до кожного уроку готую картки із визначенням завдань та плану уроку. Це дає можливість не просто почути від учителя мету й завдання, а й побачити їх на власні очі, звернутися до них у разі потреби протягом уроку. Також на цих картках учні можуть записати свої очікування від уроку. Таким чином, кожен учень має зовнішню (сформульовану вчителем) і внутрішню (визначену самостійно) мотивацію. Ці картки є необхідними і під час рефлексії та підбиття підсумків уроку. На них діти записують свої враження, аналізують свою роботу, оцінюють її.

      На своїх уроках активно використовую дидактичні ігри: «Літературний волейбол», «Словниковий м’яч», «Світлофор», «Ти – мені, я – тобі», «Діалог з…», «Я – вчитель», «Хто більше», «Коментатор». Проводжу уроки – змагання, уроки – конкурси.

       У старшій віковій групі застосовую метод «Прес», займи позицію, зміни позицію, дискусію, проектування. Практикую проведення уроків-досліджень, уроків-захистів проектів, уроків-диспутів.

        Не забуваю і про розвиток творчих здібностей учнів, На уроках мови і літератури діти складають казки, вірші, оповідання, гуморески, кросворди і ребуси.        Всі ці методи, принципи, форми роботи, що впроваджуються послідовно, систематично, дають свої результати.

        Мої вихованці стали більше цікавитися мовою і літературою, із задоволенням беруть участь у районних олімпіадах та конкурсах, здобувають призові місця, активно допомагають мені у підготовці до уроків: пишуть вірші, складають схеми, таблиці, кросворди, готують роздатковий матеріал.

Проводжу самостійну роботу з підручником, посібниками, дидактичними роздатковими матеріалами. Уміння дитини самостійно працювати з інформаційними джерелами - це гарантія того, що всі виникаючі питання вона здатна вирішити сама.

         Для формування та розвитку полікультурної компетенції знайомлю учнів з різними видами творчості: добираю музику, кіно, пісні, прищеплюю любов до української культури.

         Упроваджую технологію портфоліо, що дає можливість відстежити, проаналізувати та оцінити розвиток формування компетентностей учнів. Ця технологія дозволяє кожному школяру побачити рівень зростання його компетентності, адже презентує учня як частину соціуму, демонструє підвищення його культурного рівня, зростання творчих здібностей.

         Як засіб розвитку рефлексії, на уроках практикую створення асоціативних кущів, написання есе, формування запитань, які змушують дитину задуматися над тим, чи відповідають її уявлення загальнолюдським:

 • Чи трапляється подібне з вами?
 • Що наближає літературного героя до нашого часу?

У своїй діяльності широко впроваджую інтегровані уроки рідної мови, створюю повноцінні умови для реалізації принципів національного і громадянського виховання, для загального й мовленнєвого розвитку учнів, мотивації творчої самоактивності, формування досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до світу. Саме інтеграція словесної творчості з різними видами діяльності дитини (грою, спілкуванням з природою, музикою, образотворчим мистецтвом; драматизацією, дослідницькою діяльністю) дає мені змогу організувати оволодіння граматичними вміннями й правописними навичками через розв’язання мовленнєвих завдань, глибоко індивідуалізувати навчання, досягти значних зрушень у загальному (зокрема культурологічному) розвитку учнів. Здобутий дітьми чуттєвий досвід, знання про довкілля, сформовані способи творчої діяльності та прийоми розумових дій актуалізуються на уроках на рівні міжпредметних зв’язків та міжпредметної інтеграції. Я проектую на різних етапах уроку такі прийоми й організаційні форми на матеріалі спостережень та дослідницької і художньої діяльності, як: усний журнал; хвилинка ерудита; уявне засідання гуртка юних натуралістів, українознавців, екологів, лінгвістів; огляд-конкурс малюнків та інших творчих робіт, виконаних за враженнями від спілкування з природою, музикою, живописом, красним письменством; уявна подорож до музеїв, храмів, святинь рідної землі; інтерв’ю з письменником, художником, актором; драматизація, літературно-музичний етюд. Крім зазначеної (провідної в моїй роботі) технології, упроваджую елементи нових освітніх технологій («технологія організації групової навчальної діяльності», «робота в парах змінного складу», «технологія навчання як дослідження», «технологія алгоритмізації навчання» тощо). Для того, щоб розвиток творчих та компетентностних можливостей учнів був ефективним, продумую спеціальну систему завдань, що відповідає культурологічному спрямуванню моєї роботи: дослідження мовних явищ на прикладах світової культури, різних видів мистецтва, найкращих надбань людства, що відповідають загальнолюдським моральним цінностям. Наступним кроком у пошуках ефективних методів роботи стало об’єднання теоретичного матеріалу в блоки, узагальнюючі таблиці, які використовую систематично (на кожному уроці) для удосконалення навичок послідовно розмірковувати, здійснювати самоуправління власною діяльністю та інше. Мої уроки відзначаються багатоваріантністю форм роботи, методів ор­ганізації, що забезпечує індивідуальний підхід до учнів. Для цього використовую власні комп’ютерні можливості, фонотеку та відеотеку відповідного спрямування. Навчальні тексти добираю таким чином, що їхній зміст дає можливість ознайомити школярів з історією, звичаями та традиціями українського народу, його мистецькими скарбами, духовною культурою, видатними постатями, які найбільше відповідатимуть інтересам учнів. Крім того, складаю необхідні види контрольних робіт. Обов’язково на уроках використовую різні види активної діяльності учнів: інсценування історій, складання творів-сповідей, творів-переосмислень, інтерв’ю з самим собою, твір-гру «Який я гарний!»; різні форми групової та колективної роботи: «Квітка любові», творення реклами у групах; метод «альтернативна теза», «недописана теза»; метод створення ситуації для спонтанної бесіди; семантичні диктанти-бесіди. Пошук шляхів удосконалення уроку здійснюю, зацікавлюючи учнів його зовнішніми ознаками. Це, наприклад, проведення уроку-поетичної свічки, уроку-подорожі, уроку-заліку, уроку-сповіді, уроку-абсурду, уроку-реквієму, уроку-мелодійності, уроку-відчуття. Також на кожному уроці використовую різні прийоми евалюації: учні в різних формах («букет квітів», «зернятка», «градусник») зазначають рівень свого задоволення, настрою після уроку, «градуси» рівня самореалізації, формулюють свої сподівання та результати діяльності. За роки роботи я розробила та апробувала певну систему творчих завдань і вправ, які сприяють вихованню позитивного світосприйняття та позитивного мислення учнів. З метою формування в учнів високих моральних цінностей використовую досить результативні психолого-педагогічні прийоми: «Сповідь», «Загальна радість», «Анонсування», «Даю шанс», «Лінія обрію».

 • Отже, досягнення мети – це довгий та всеосяжний процес. Але я переконана: допомогти дитині розвинутись у багатогранну особистість, сприяти її саморозвитку та самореалізації можливо. Для цього лише треба твердо йти обраним шляхом.
Категорія: Мої статті | Додав: maxuta98 (20.11.2014)
Переглядів: 1322 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples

 • Copyright MyCorp © 2019
  Конструктор сайтів - uCoz